Η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων είναι σημαντική πηγή ρύπανσης - μολύνει το νερό, το έδαφος και τον αέρα, οδηγεί στην απώλεια βιοποικιλότητας και οδηγεί σε αντοχή στα παράσιτα. Η ανθρώπινη έκθεση σε χημικά φυτοφάρμακα συνδέεται με χρόνιες ασθένειες, όπως ο καρκίνος, και καρδιακές, αναπνευστικές και νευρολογικές παθήσεις. Ο αγροτικός τομέας της Ευρώπης εξακολουθεί να βασίζεται στη χρήση υψηλών ποσοτήτων χημικών φυτοφαρμάκων για τη διατήρηση των αποδόσεων των καλλιεργειών, με τον όγκο των πωλήσεων φυτοφαρμάκων να έχει παραμείνει σταθερός την τελευταία δεκαετία. Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται επίσης στη δασοκομία και κατά μήκος των δρόμων και των σιδηροδρόμων, καθώς και σε δημόσια πάρκα, παιδικές χαρές ή κήπους που χρησιμοποιούνται ευρέως από το κοινό - ιδιαίτερα από παιδιά, έγκυες γυναίκες και ηλικιωμένους, ομάδες πιο ευάλωτες στα φυτοφάρμακα . Από το 2011 έως το 2020, οι πωλήσεις φυτοφαρμάκων στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 παρέμειναν σχετικά σταθερές σε περίπου 350.000 τόνους ετησίως. Το 2020, ένα ή περισσότερα φυτοφάρμακα εντοπίστηκαν πάνω από τα όρια ανησυχίας (κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία) στο 22%